Sausio 13-osios rytą pradinių klasių languose žiba žvakučių švieselės, o vaikų mažose širdelėse – rimtis ir susikaupimas. Vyksta integruota pamoka: prisimenami Sausio 13-osios įvykiai, žuvusiųjų vardai, bendrai piešiama, karpoma, klijuojama. 1-4 klasių mokiniai daro bendrą kūrybinį darbą. Pirmokai karpo gėlytes, antrokai daro žvakutes, trečiokai karpo balandžius, ketvirtokai piešia TV bokštą. Klasėse darbas virte verda. Pertraukos metu dalys surenkamos ir suklijuojamos koridoriuje ant sienos. Vaikai džiaugiasi ir gėrisi puikiai atliktu darbu.

Kviečiame vyresniuosius draugus, mokytojus, tėvelius pasižiūrėti mūsų kūrybinį darbą gimnazijos I-jame aukšte.

Mokytoja Rasa Noreikienė  Foto>>

Stakliskiu321