Sausio 16 d. lietuvių kalbos ir literatūros pamoka septintokams vyko netradicinėje aplinkoje – Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre. Šiltoje ir jaukioje salėje mokinius meno vadovas Vaidas Lengvinas pasitiko armonikos muzika ir pasveikino sutiktuvių daina.

Folkloro kolektyvo vadovė Vida Beliukevičienė yra dalyvavusi ne viename konkurse, surinkusi ir užrašiusi daug tarminių žodžių ir tekstų, todėl mokiniams papasakojo istoriją apie poną ir ariantį žmogelį,  akcentuodama, kad ne turtai lemia laimę, o širdies gerumas. Leisdama pajausti liaudies žodžio originalumą, gyvumą, žaismingumą, pateikė senovinių žodžių, o geriausiai etnografinius regionus ir Stakliškių apylinkių piliakalnius įvardijusiam Tautvydui įteikė dovanų. Vaidas Lengvinas labai įtaigiai papasakojo apie liaudies dainų kilmę bei lietuvių mėgiamus muzikos instrumentus – kankles, armoniką, bandoniją. Susidomėję mokiniai klausėsi lyriškos dainos pritariant kanklėms, trankios polkos ir svajingo valso. Vaidas pateikė ir laimingo gyvenimo formulę, kurioje viena iš sudedamųjų dalių – kultūra, jai išnykus, dingsta ir meilė žmogui, savo aplinkai, sielai.

Susitikimas su savo darbą puikiai išmanančiais, liaudies kūrybą mylinčiais ir puoselėjančiais žmonėmis mokiniams labai paveikus. Dar kartą įsitikinome, kad tautosaka gyva ir jungia mus visus.

Mokytoja Dana Gecevičienė Foto >>

Stakliskiu321