Prieš daugelį metų mūsų Lietuva neteko laisvės – į jos žalias sodybas atėjo svetimi. Ne kartą lietuviai kilo prieš pavergėjus, tačiau už tai jie buvo žiauriai baudžiami. Mūsų senoliai buvo pasiryžę aukotis dėl jos, gyventi Tėvynėje, ginti ją nuo priešų, netgi žūti dėl tėvynės laisvės. 

     Kovo 11 – oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – didžiausia lietuvių tautos šventė. Ją paminime jau 30 metų. Kad Lietuva pasibelstų į kiekvieno širdį, Stakliškių gimnazijos  Pieštuvėnų ir Stakliškių ikimokyklinių skyrių mokytojai su ugdytiniais sukvietė svečius į bendrą projektą Stakliškių seniūnę Nijolę Ivanovienę, parapijos kleboną, bibliotekos vedėją bei gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui į gerumo, atlaidumo, ištikimybės ir meilės  šventę. Lietuvai skirtame renginyje, išpuoštoje  salėje, vėliavos spalvomis apsirengę vaikai klijavo  žemėlapį, deklamavo  gražiausias eiles, susikibę visi už rankų, kad būtume vieningi, tvirti ir stiprūs kaip ąžuoliukai dainavom skambias dainas, šokom lietuvių liaudies šokius ir žaidimus.

       Kokia šventė be dovanų ir torto. Visi pasivaišinom trispalviu tortu, išgėrėm kvapnios arbatos ir išsiskirstėm. Šis renginys tikimės  ne bus paskutinis, nes tik bendras darbas, bendras tikslas žmones suvienija.

Mokytoja Danutė Kederienė Foto>>

Stakliskiu321