Kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo dalyvių atrankoje

Įgyvendinant „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ organizuojama mobilumo dalyvių atranka į projekte numatytus kursus:

Eil. Nr. Kursai Vieta Dalyviai Preliminari kursų data
1. „Švietimo vadyba ir lyderystė“ (“Educational Management & School Leadership”) Graikija Mokyklų vadovai 2022 m. gegužės mėn.
2. „Sukurkite pozityvą: pozityvų mąstymą, pozityvų bendravimą ir pozityvias mokyklų erdves“ (“Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces”) Italija Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 2021 m. gruodžio mėn.
3. „Mokymo būdas: pozityvi psichologija kiekvienam mokytojui“ (“Teaching Character: Positive Psychology for Every Teacher”) Slovėnija Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 2021 m. gruodžio mėn.
4. „Patyčių prevencija mokyklose“ (“Preventing Bullying in Schools”) Kroatija Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 2022 m. kovo mėn.
5. „Erasmus+: kova su patyčiomis – mokyklos sėkmės strategijos“ “Erasmus+: Anti-Bullying – School Strategies towards Success” Portugalija Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 2022 m. balandžio mėn.
6. „Kaip sustabdyti patyčias ir kibernetines patyčias mokyklose ir skatinti socialinį bei emocinį ugdymąsi“ (“How to stop bullying and cyber bullying in schools and promote social and emotional learning”) Italija Mokyklų vadovai 2022 m. vasario mėn.
7. „Pozityvus švietimas: laimingos mokyklos“ (“Positive education: happy schools”) Ispanija Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 2022 m. birželio mėn.

 

Paraiškos dalyvauti atrankoje teikiamos iki lapkričio 10 d. Mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, ketinantys dalyvauti pasirinktuose kursuose, užpildytas paraiškas teikia savo mokyklos atrankos komisijai el. Paštu mokykla@stakliskes.prienai.lt.

Kviečiame susipažinti su atrankos dokumentais:

Atrankos tvarkos aprašas

1_priedas

2_priedas

Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. (8 319) 61138, el. paštu renata.pavlaviciene@prienai.lt arba tel. (8 319) 45509, el. paštu mokykla@stakliskes.prienai.lt.

Stakliskiu321