2019-2020 OLWEUS OP koordinacinis komitetas bei MSG vadovai

2020-2021 metų OPKUS planas

OPKUS Stakliškiu gimnazijoje

Stakliškiu OP mokiniu apklausos 2018 ir 2019 m. rezultatai

Nuobaudų kopėtėlės

Patarimai patyčių atveju

Patarimai užgauliotojų tėvams

Patarimai patyčių liudininkų tėvams

   Instruktorė: Inga Abramavičienė

Mūsų mokykloje nuo 2013-2014 mokslo metų pradžios įgyvendinama viena iš efektyviausių smurto ir patyčių prevencijos programų – Olweus patyčių prevencijos programa. Ši programa buvo sukurta ir moksliškai pagrįsta Norvegijoje, jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų tyrinėjantis patyčių ir smurto problemas mokinių tarpe. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Japonijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Australijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo). Panašūs rezultatai buvo pasiekti įgyvendinant programą ir Lietuvos mokyklose. Beveik šimtas Lietuvos mokyklų jau sėkmingai įgyvendino šią programą ir suvokę šios programos teikiamus privalumus jos taikymą savo iniciatyva mokyklose tęsia ir toliau.

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga, yra gaunamos reguliarios instruktoriaus – specialiai apmokyto specialisto ─ konsultacijos bei suteikiama pagalba besityčiojantiems iš kitų ir skriaudžiamiems vaikams. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus patyčių prevencijos programa trunka 18 mėnesių ir yra vykdoma 3 lygiais, todėl suformuojama aiški ir tvirta mokyklos bendruomenės nuostata patyčių atžvilgiu. Mokyklos personalui tinkamai pristatant ir įgyvendinant šią universalią programą, galima reikšmingai sumažinti patyčių mokykloje mastą, vykdyti jų prevenciją, pagerinti moksleivių tarpusavio santykius, sukurti mokykloje šiltą ir saugią aplinką. Atsižvelgdama į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose ir šios problemos sprendimą laikydama prioritetiniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pritarė šios programos diegimui Lietuvos mokyklose. Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų. Šiais mokslo metais jau yra trečiasis programos įgyvendinimo etapas.

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla buvo atrinkta šios programos įgyvendinimui, nes manome, kad vienas svarbiausių mokyklos veiklos prioritetų yra ne vien tik suteikti mokiniams pakankamai žinių, bet ir rūpintis vaikų saugumu bei gera savijauta mokykloje. Tikimės, kad po pusantrų metų nuoseklaus ir kryptingo darbo sukursime dar geresnį mokyklos mikroklimatą, saugią bei draugišką aplinką joje besimokantiems mokiniams ir įdiegsime vieningą mokyklos bendruomenės mastu prevencijos sistemą, padedančią kovoti su mokinių agresyvaus ir nepriimtino elgesio apraiškomis mokykloje.

Daugiau informacijos apie Olweus programą galite rasti internetinėje svetainėje www.sppc.lt.

Kviečiame mokinių tėvelius ir visą mokyklos darbuotojų kolektyvą aktyviai dalyvauti įgyvendinant smurto ir patyčių prevencijos programą mūsų mokykloje. Tikimės, kad ši veiksminga programa prisidės prie glaudesnio bendradarbiavimo tarp mokyklos personalo ir tėvų, pagerins mokinių tarpusavio santykius bei mokys juos konstruktyviai spręsti kylančius tarpasmeninius konfliktus.

Daiva Švedienė, Olweus programos koordinatorė