KRYPTINGAS VAIKŲ MOKYMOSI MOKYTIS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS TAIKANT „MĄSTYMO ĮPROČIŲ“ METODĄ

    Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“ kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą.

     Projekto tikslas – sustiprinti vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą.

Projekto metu kiekvienoje įstaigoje  bus įdiegtas „Mąstymo įpročių“ ugdymo metodas,  apmokyti pedagogai, parengti mentoriai,  patobulintos ugdymo programos, parengtos rekomendacijos. Metodika bus taikoma kiekvienoje grupėje, kiekvienoje ugdomojoje veikloje.

Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą  sustiprės projekte dalyvaujančių įstaigų vaikų mokymosi mokytis kompetencija bei padidės ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo kokybė.  

    Projekto partneriai: Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Kėdainių r. Akademijos gimnazija, Prienų r. Stakliškių gimnazija, Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“, Vilniaus lopšelis-darželis „Žemyna“.

    Projekto vertė 116876,05 Eur.  Projektas finansuojamas iš  Europos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas. Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0027.

     Projektas įgyvendinamas: 2019/10/08 – 2021/10/08.

Stakliskiu321